Znalecké posudky

Provádíme znalecké posudky na technický stav stávajících otopných soustav, předávacích stanic, kotelen, otopných soustav, zařízení na využití solární energie, tepelných čerpadel, zařízení pro ohřev užitkové vody a speciálních tepelně energetických zařízení. Předmětem znaleckého posudku může být i projektová dokumentace a montáž těchto zařízení.

Může se jednat i o vyhledání a odstranění závad otopných soustav a jiných energetických zařízení (nedotápění, hluk ...), posouzení správnosti vyúčtování spotřeby tepla, provedení opatření pro zajištění ekonomického provozu, snížení nákladů na vytápění, posouzení návratnosti vložených investic a pod. Téma znaleckého posudku ve specializaci energetika lze sjednat individuálně dle požadavku zákazníka.

Podle přání zákazníka zhodnotíme technický stav zařízení, jeho funkčnost i stupeň korozního napadení. Na základě technického stavu můžeme stanovit prodejní cenu výměníků tepla, kotelen nebo otopné soustavy.

Posudky slouží též ke zjišťování příčin havárií kotlů, příčin nedostatečného vytápění, zásobování TUV, vyhledávání závad vytápěcích zařízení a zjišťování příčin nadměrné spotřeby energie, případně nadměrné hlučnosti. Součástí posudků je i doporučení úkonů vedoucích k odstranění zjištěných závad.

Znalecké posudky mohou být podkladem k soudnímu i mimosoudnímu jednání o vyrovnání úhrad za nekvalitně provedenou práci v oboru tepelné energetiky.