vítejte na stránkách naší společnosti.
04. 12. 2006 - Dnes byla spuštěna nová webová prezentace naší firmy. Doufáme, že se Vám líbí a že se budete rádi vracet.
Partnerské weby

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla ENZA

Tepelná čerpadla jsou moderními zdroji vytápění s minimálními provozními provozními náklady a s minimálním vlivem na životní prostředí.

Tepelné čerpadlo šetří více než 2/3 energie a tím šetří také jak Vaši kapsu, tak i životní prostředí. Celkový topný výkon je součtem energie získané z okolního prostředí (65 až 70% - zdarma) a energie dodané (30 až 35% - nutno zaplatit). Jejich provoz je nejhospodárnější tehdy, když je použit nízkoteplotní topný systém, tj. např. systém s podlahovým vytápěním nebo s vhodně dimenzovanými deskovými topnými tělesy.

Jmenovitá tepelná ztráta objektu (vyjádřená v kW) se stanovuje podle normy vždy vztažená k tzv. výpočtové venkovní teplotě např. –15°C. Topná sezóna trvá cca 215 až 240 dnů v roce. Během této doby se každodenně mění teplota a vlhkost venkovního vzduchu, oslunění, směr a síla větru. To vše ovlivňuje nároky objektu na skutečnou spotřebu tepla na vytápění. Z dlouhodobých hydrometeorologických pozorování víme, že počet mrazivých dnů (denní průměr pod –5°C) je v roce 10 až 20. Energetická potřeba tepla na vytápění v těchto chladných dnech je menší než 5% celoroční potřeby. Proto, aby investice do tepelného čerpadla byla účelně využita, se výkon tepelného čerpadla nedimenzuje na plnou hodnotu jmenovitých tepelných ztrát objektu, ale na zhruba 50 až 70% této hodnoty. Tepelné čerpadlo pak svým výkonem stačí plně krýt aktuální tepelnou ztrátu objektu do určité venkovní teploty, při venkovní teplotě nižší je třeba dotápět klasickým zdrojem. Tepelné čerpadlo tak pokryje v průběhu celé topné sezóny 80 až 95% tepelné energie potřebné na vytápění.

Firma Energetická zařízení s.r.o. projektuje a dodává zejména systémy s tepelnými čerpadly německé firmy STIEBEL-ELTRON. K dispozici jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, i voda(země)/voda včetně veškerého nezbytného příslušenství. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron pracují s ekologickým chladivem R290 a dosahují teplotu topné vody až 65°C. Tepelná čerpadla mají výkony až 20 kW. Větších výkonů lze dosáhnout kaskádním zapojením více čerpadel. Přehled možných typů tepelných čerpadel Stiebel Eltron je uveden dále.

Zajímáte-li se blíže o technické podrobnosti ohledně použití tepelných čerpadel, klikněte zde.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla ENZA Kompaktní tepelná čerpadla systému vzduch/voda získávají energii z okolního vzduchu. Spodní hranice teploty venkovního vzduchu, při které je možno tepelné čerpadlo použít je –18°C. Všechny typy tepelných čerpadel jsou dodávány jak ve venkovním, tak i ve vnitřním provedení. Jejich nespornou výhodou je snadná instalace nevyžadující žádné rozsáhlé zemní práce.Typ Výkon kW Příkon [kW] Topný faktor Rozměry venkovního provedení v/š/h [mm] Rozměry vnitřního provedení v/š/h [mm]
WPL 10 KW 6,3 2,1 3,0 1560/840/840 1320/750/750
WPL 15 KW 10,3 3,4 3.0 1245/1060/1340 1020/1020/1300
WPL 20 KW 11,6 3,9 3.0 1245/1060/1340 1020/1020/1300
WPL 25 KW 12,1 3,5 3,4 995/1060/1540 1020/1060/1540

Výkonové údaje jsou udávány při teplotě topné vody 35°C a teplotě vzduchu 2°C.

Tepelná čerpadla země/voda popř. voda/voda

Kompaktní tepelná čerpadla WPWE pomocí zemních vrtů respektive plošných zemních kolektorů zhotovených z plastových trubek u systému země/voda nebo studny u systému voda/voda převádějí sluneční tepelnou energii akumulovanou v zemské kůře na tepelnou energii pro vytápění objektů. Tepelná čerpadla jsou dodávána pouze ve vnitřním provedení.

Tepelná čerpadla ENZA Tepelná čerpadla ENZA

 

typ Systém voda/voda Systém země/voda rozměry
Výkon [kW] Příkon [kW] Topný faktor Výkon [kW] Příkon [kW] Topný faktor V/š/h [mm]
WPWE 5 KW 6,6 1,1 6,0 5,1 1,2 4,3 990/400/780
WPWE 8 KW 11,3 2,1 5,4 8,3 2,0 4,2 990/400/780
WPWE 11 KW 14,5 2,7 5,3 10,9 2,6 4,2 990/400/780
WPWE 14 KW 18,3 3,5 5,2 14,0 3,3 4,2 990/400/780

Výkonové údaje jsou udávány při teplotě topné vody 35°C a teplotě zdroje tepla 10°C u systému voda/voda a 0°C u systému země/voda .

ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ s.r.o. Vám nabízí:

  • odbornou konzultaci ve věci tepelných čerpadel
  • návrh TČ vhodného typu a výkonu včetně příslušenství a doplňkového zdroje
  • zpracování projektové dokumentace jímačů geotermálního tepla a instalace tepelného čerpadla včetně příslušenství
  • ekonomickou studii úspory energie dosažené použitím TČ
  • výpočet tepelných ztrát budovy
  • návrh otopné soustavy vhodné pro použití s tepelným čerpadlem a zpracování projektové dokumentace
  • dodávku a montáž TČ a otopného systému
  • poradenství při získávání státní dotace

Možnosti získání státní dotace

Státní dotaci až do výše 40% celkových nákladů na realizovaná energeticky úsporná opatření je možné získat ve státního fondu životního prostředí v Praze 4, Kaplanova ulice 1931/1 (www.ceacr.cz). Na této adrese (popř. na uvedené webové stránce) si můžete vyzvednout (stáhnout) dotazník žádosti o podporu ze SFŽP. S vyplněním dotazníku Vám pomůžeme v rámci zpracování Vaší zakázky.

Další formou podpory pro uživatele tepelných čerpadel jsou zvýhodněné odběrové sazby elektrické energie pro uživatele tepelných čerpadel pro vytápění domácností. (např. PRE-eko u Pražské energetiky a.s. - www.pre.cz ). Zvýhodněné sazby PRE-eko získáte na základě podepsané smlouvy s Pražskou energetikou a.s. od okamžiku montáže speciálního přijímače hromadného dálkového ovládání (HDO), který zajistí prodlouženou dobu platnosti nízkého tarifu z 20 na 22 hodin denně.