vítejte na stránkách naší společnosti.
04. 12. 2006 - Dnes byla spuštěna nová webová prezentace naší firmy. Doufáme, že se Vám líbí a že se budete rádi vracet.
Partnerské weby

Solární technika

ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍMÉ VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE


V našich zařízeních pro využití slunečního tepla používáme špičkové ploché sluneční kolektory slovensko-německé firmy thermo|solar. Absorbér těchto kolektorů je opatřen vysoce účinnou selektivní vrstvou a jsou zaskleny speciálním solárním sklem s vysokou prostupností a malou reflexivitou v infračervené a viditelné oblasti spektra, v níž je záření nositelem energie přeměnitelné v teplo.

Kromě slunečních kolektorů obsahují zařízení ještě další nezbytné komponenty, jako např. speciální výměníky, akumulační nádoby, regulátor, servoventily a pod. Tyto komponenty jsou vždy přesně specifikovány projektem na základě konkrétních požadavků a dispozic zákazníka.

V oblasti poradenství poskytujeme zájemcům bezplatné konzultace na téma využití slunečního tepla. V případě Vašeho zájmu nás, prosíme, kontaktujte písemně na adrese ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ s.r.o., Mejstříkova 614/12, 149 00 Praha 4, prostřednictvím internetu, nebo telefonicky na tel. čísle 02/4721836, popřípadě 0603 437240 - Ing. Matějček nebo 0603 437241 - Ing. Müller.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ SOLÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ


 1. Zákazník podá nezávaznou objednávku dodávky, instalace popř. poradenského servisu a pod. firmě ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ s.r.o.

 2. Zákazník si může na výše uvedených telefonních číslech domluvit bezplatnou odbornou konzultaci ohledně vhodnosti použití solárního zařízení v jeho konkrétních podmínkách, ohledně konkrétních podmínek dodávky a pod.

 3. Bezprostředně před dovozem komponent solárního systému uzavře zákazník s firmou Energetická zařízení s.r.o. závaznou písemnou smlouvu o dodávce a montáži solárního zařízení, jeho rozsahu, ceny a uvedení do chodu. Na základě této smlouvy zákazník uhradí předem 70% ceny nákladů zakázky. Materiál obdrží zákazník do 3 týdnů.

 4. Následně bude provedena montáž u zákazníka podle specifikace a termínů stanovených smlouvou. Po uvedení zařízení do chodu uhradí zákazník zbylých 30% ceny.

PŘÍKLAD JEDNODUCHÉHO SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Jedná se o jednookruhové zařízení pro ohřev užitkové vody pro čtyřčlennou rodinu s trvalým provozem. Zařízení sestává z těchto hlavních komponent:

 • 3 sluneční kolektory HELIOSTAR 202 N 2 včetně nosné konstrukce
 • zásobní nádoba 200 l
 • výměník B250
 • regulátor
 • cirkulační čerpadlo
 • propojovací Cu potrubí
 • nemrznoucí teplonosné medium

Orientační cena takovéhoto zařízení (dodávka včetně montáže) se pohybuje kolem 100 až 130 tisíc Kč. Cena je závislá zejména na dispoziční vzdálenosti mezi slunečními kolektory a zásobní nádobou, způsobu montáže a umístění kolektorů a pod. Dodávková cena je vždy přesně specifikována na úrovni projektu.

Správně navržené a dimenzované solární zařízení má dobu návratnosti investice 7 - 12 let, podle ceny klasické energie, která je sluneční energií nahrazena. Životnost takového zařízení při správném používání však převyšuje 30 let. Vzhledem ke stoupajícím cenám klasické energie bude doba návratnosti vložené investice stále klesat.

PŘÍKLAD SLOŽITĚJŠÍHO SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Takováto složitější zařízení mohou nabývat různých konfigurací podle přání a požadavků zákazníka. V tomto příkladě se jedná o dvouokruhové zařízení pro ohřev užitkové vody kombinované s ohřevem bazénu, popř. skleníku. Zařízení sestává z těchto hlavních komponent:

 • 6 slunečních kolektorů HELIOSTAR 202 N 2 včetně nosné konstrukce
 • zásobní nádoba 350 l
 • výměník B250 2 ks
 • dvouokruhový diferenční regulátor s třícestným ventilem
 • cirkulační čerpadlo primárního okruhu
 • případná další oběhová čerpadla v sekundárních okruzích
 • propojovací Cu potrubí
 • nemrznoucí teplonosné medium

Orientační cena takovéhoto zařízení (dodávka včetně montáže) se pohybuje kolem 160 až 180 tisíci Kč. Cena je závislá na celkové konfiguraci, zejména na dispoziční vzdálenosti mezi slunečními kolektory a zásobními nádobami, způsobu montáže a umístění kolektorů a řadě dalších faktorů, které analyzuje projekt. Dodávková cena je vždy přesně specifikována na úrovni projektu.

Je samozřejmě možné budovat i velmi rozsáhlé solární systémy o stovkách kolektorů. Na obrázku je uveden příklad středně rozsáhlé aplikace o 21 kolektorech, který ohřívá užitkovou vodu v jednom pražskén domově důchodců. Přesnou cenu takto rozsáhlých systémů lze vždy stanovit až po zpracování projektové dokumentace.