Rekuperace tepla a netradiční zdroje

Zabýváme se návrhy a instalacemi zařízení pro využití netradičních zdrojů energie - odpadní teplo, solární energie ať už prostřednictvím slunečních kolektorů nebo tepelného čerpadla. V současné době odchází velké množství tepla obsažené v odpadní vodě z technologických procesů i obytných budov do kanalizace. Velmi vhodnými subjekty pro získání odpadního tepla jsou zejména provozy s velkým množstvím teplé odpadní vody – veřejné lázně, prádelny, provozy zpracující mléko apod. V takovýchto případech je velmi výhodné nainstalovat rekuperační zařízení ať už pro přímou nebo nepřímou rekuperaci. Doba návratnosti takovéto investice bývá v těchto případech mimořádně krátká.

Navrhneme nejúčinnější řešení, zpracujeme projektovou dokumentaci a zařízení nainstalujeme. Používáme vlastních ověřených zapojení, dosahujících nejúčinnějšího využití "netradiční" energie a tím i celkové investice do pořizovaného zařízení.