Odstraňování závad teplovodních otopných soustav

Nejčastěji uváděnou závadou ve vytápění je nedostatečná teplota ve vytápěné místnosti. Stejně často dochází k přetápění na teploty vyšší, než je nutné, což vede ke zbytečnému plýtvání tepelnou energií. (Na každý jeden stupeň navíc stoupají náklady na vytápění v našich podmínkách zhruba o 6%.)

Obě tyto závady bývají zpravidla způsobeny vadou projektu právě v oblasti stanovení správných hydraulických poměrů i řadou dalších příčin. Týká se to zejména nových a rekonstruovaných otopných soustav. U již provozovaných soustav mohou být závady způsobeny např. náhlou poruchou oběhových čerpadel, změnou hydraulických poměrů v připojovacím místě objektu ale i celou řadou dalších vlivů.

Analýzou projektové dokumentace, hydronickými výpočty a měřením teplotních i hydraulických parametrů otopné soustavy můžeme spolehlivě zjistit příčinu poruchy a závadu odstranit.

Po plynofikaci kotelen na tuhá paliva a po instalaci termostatických radiátorových ventilů a potrubních regulačních armatur v dynamických otopných soustavách vznikají často trakční hluky (praskání), způsobené dilatací potrubí při změnách teploty a hluky způsobené nevhodným použitím regulačních armatur. Zabýváme se i odstraňováním těchto závad.